BAŞARILI BİR İLETİŞİMİN TEMEL KOŞULLARI

2012-09-05 00:02:00

İnsanlararası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bu sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur.

 

Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır:

 

1. Karşımızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek, olduğu gibi benimsemek anlamı taşır.

2. Gerçekçi ve doğal davranmak, abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır.

3. İletişimin belki de en önemli ögesi empatidir. Empati, bir anlamda, dış dünyayı karşımızdakinin penceresinden görmeye çalışmaktır. Kurulan bu duygu ortaklığı, iletişimi güçlü kılar.

İletişim sadece konuşma değildir.

İletişim, aynı zamanda;

·Nesöyleyeceğimizi bilmek,

·Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,

·Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek,

·En iyi nasıl söyleneceği hususunda fikir yürütmek,

·Olayları basite indirgeyerek sunabilmek,

·Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,

·Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlayamadığını kontrol edebilmektir.

 

İletişimde temel ilke kabul etme’dir. Başkalarını olduğu gibi kabul etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede önemli bir etkendir. Birey karşısındaki kişiye gerekli anlayışı gösterip, kabullenici, hoşgörülü bir ortam sağlarsa, onun kendini güven içinde hissedip, kendi özüne uygun davranışlar içine girmesine fırsat verir. Böyle bir ilişkide diğer kişi olumlu yönde değişebilir, sorunları çözmeyi öğrenebilir, ruh sağlığı iyileşebilir, daha üretici, daha yaratıcı olabilir.

 

Başkasını olduğu gibi kabul etmek, onu gerçekten sevmektir. Kabul edildiğini

hissetmek sevildiğini de hissetmektir.

 

İletişimde kişiyi etkili kılan, insanlarla yapıcı olarak konuşmasını öğrenmesidir. Usta danışmanlar başarılarının temel nedeninin, kişiyi konuşmaya başlatmak ve onu dinleyerek “yolundan çekilmek” olduğunu söylerler.

 

 

KAYNAK: Haluk Yavuzer

Çocuk Eğitimi El Kitabı

 

DERLEYEN: Özlem KAHVECİOĞLU

2682
0
0
Yorum Yaz