ÇOCUKLARIN BAŞARILARINDA AİLENİN ROLÜ

2012-09-04 23:46:00

Toplumun temeli olan ailenin en önemli görev ve sorumluluklarından biri, sahip olduğu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmektir. Çocuğun eğitimi dünyaya gözlerini açtığı ailesinde başlar, daha sonra okulda devam eder. Ailelerin çocuklarına iyi bir eğitim verebilmeleri için, çocukları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte çocuklarının gelişimlerindeki sorumlulukları kabul etmeleri ve okulda verilen eğitime yardımcı olmaları da gereklidir.


Ailelerin çocuklarının eğitimine katılması, çocuklarının başarılı bir yaşama geçişinde önemli olmaktadır. Bu durum eğitim sürecinin değerini arttırdığı gibi, anne-babalar akademik ve sosyal programları güçlendirecek şekilde okul personeline görüş ve bilgileriyle katkıda da bulunabilmektedirler. Anne-baba eğitime katıldığında, çocuğun uzun dönemde akademik başarı gelişimi daha yüksek düzeye ulaşabilmekte, çocuğun dikkati, okula yönelik tutumları, benlik tasarımı olumlu şekilde artmaktadır. Böylece, anne babalar da toplumsal olanaklardan, okuldan ve öğretmenlerden daha fazla yararlanabilmektedirler. Bunun yanında anne babaların çocukları ile ilişkilerinin artmasına, kendileri ve çocukları hakkında daha olumlu tutumlar geliştirmelerine de yardımcı olmaktadır.


Ailenin çocuğuna olan ilgi ve desteğinin ölçüsü; çocuğun sağlığı, eğitimi, başarısı, aile hayatı ve toplumla olan ilişkilerini etkileyecek kadar önemli bir boyuta sahiptir. Bu yüzden çocukların okullarıyla ilişkileri normal bir şekilde sürdürülmeli, dersleriyle ilgilenilmeli ve ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır. Verimli ders çalışma konusunda çocuklara ne kadar ve nasıl yardımcı olunacağı konusunda uzmanlardan destek alınmalıdır.

 

Çocukların okul yaşamlarıyla ilgili olduğu kadar arkadaş çevresiyle de ilgilenilmeli, zamanlarını nerelerde ve kimlerle geçirdikleri izlenilmelidir. Bu izleme dengeli, tutarlı, güler yüzlü, eğitim ağırlıklı olmalıdır. Çocuğa zarar gelecek bir ortam görüldüğünde açıklayıcı ve inandırıcı örnekler vererek rehberlik edilmelidir.

 

Sevgili anne ve babalar; bu günlerde sonuç odaklı değil, süreç odaklı olarak düşünmemiz gerektiğini unutmayalım. Çocuklarımıza vereceğimiz destek ve ilgi; ne ilk kayıt günüyle ve derslerini sınavdan sınava konuşmakla sınırlı olacak kadar az, ne de kendimiz yarışırcasına çocuklarımızı bir yarışma süreci içerisine sokacak kadar fazla olmamalıdır.

 

Çocuklarınızın var olan kapasitelerinin değerlendirilerek uygun programlara ve mesleklere yöneltilmesini, yani başarılı olmalarını istiyorsanız; çocuklarınıza olan ilgi ve desteğinizi ölçülü bir şekilde göstermeniz gerektiğini UNUTMAMALISINIZ. Ancak o zaman, hep birlikte, çocukların arzulanan başarıya ulaştığını görebiliriz.

Yrd.Doç.Dr. Hasan Avcıoğlu

56
0
0
Yorum Yaz